Een optimaal ingerichte IT-omgeving?

Efficiency by me helpt!

Efficiency by me helpt bedrijven om hun ICT omgeving zó in te richten dat het systeem in dienst staat van de onderneming. De techniek bepaalt het proces niet, dat doen de gebruikers van de systemen. Daarbij zijn de bedrijfsdoelstellingen en/of strategie altijd het uitgangspunt.

De vraag wat de (aanwezige) hard- en software moet toevoegen staat centraal en de uiteindelijke optimale inrichting van de processen is de oplossing.

Efficiency by me is inzetbaar als projectmanager voor IT projecten of als interim IT-manager. Ik geef onafhankelijk advies, ben niet verbonden aan IT-leveranciers en spreek zowel de taal van de technici als van het management én de gebruiker.

Hierdoor worden veelvoorkomende communicatieproblemen voorkomen en verlopen IT projecten vlotter, met meer rendement en meer tevreden eindgebruikers.

De bijkomende procesveranderingen zijn altijd onderdeel van de projecten, omdat een IT project altijd procesverandering tot gevolg heeft.

Recente projecten