Advies

Advies over samenwerken aan ICT-optimalisatie? Efficiency by me doet dat door te starten met een inventarisatie van de huidige werkprocessen. Daaruit blijkt hoe de processen nu ingericht zijn, soms vastgeroest zijn en vaak tenminste weinig flexibel. Op basis daarvan wordt een pragmatisch advies geschreven, waarbij wordt voorkomen om lange rapporten te schrijven die onder in de bureaulade belanden. Het advies is veelal een praktisch projectplan, dat direct uitvoerbaar is.

Pragmatisch

Oplossingen moeten direct kunnen worden uitgevoerd. Geen lange adviesrapporten die onderin de la belanden. Maar oplossingen moeten wel schaalbaar zijn. Als je organisatie plotseling groeit of krimpt dan moet de oplossing meebewegen.

Onafhankelijk

Niet gedreven te worden door enige vorm van productverkoop, wordt er altijd vanuit de klant gedacht. Efficiency by me heeft ervaring met vele applicaties en zoekt altijd naar naar de beste oplossing voor de gebruikers.

Transparant

Inzicht in IT kosten is vaak lastig als er geen eindverantwoordelijke voor is. Door inventarisatie van de huidige kostenstructuur wordt alles helder en inzichtelijk. Tevens kan Efficiency by me ondersteunen bij het opstellen van een IT begroting of budget.