Analyse

Gebruik van (nieuwe) software zorgt voor heel veel data. Het omzetten naar bruikbare management – en stuurinformatie is echter vaak een karwei dat niet van de grond komt. Efficiency by me helpt bij de inventarisatie van de wensen en stuurt leveranciers aan in de ontwikkeling van de rapportages. Daarnaast zorgen we voor de implementatie binnen de organisatie.

Inzicht

Met de juiste analyses wordt inzicht in productie- en prestatiecijfers gecreëerd. Hiermee kunnen alle lagen van een organisatie aan de slag.

Concreet

Vaak is er veel vraag uit de organisatie om cijfers, maar is de vraag heel breed en omvangrijk. Door de focus te leggen op de onderdelen waarop direct gestuurd kan worden, worden analyses concreet.

Bruikbaar

Met concrete stuurinformatie kunnen gebruikers met het juiste inzicht de analyses beter lezen. Daarmee kan de informatie ook beter gebruikt worden.