IMPLEMENTATIE

Het implementatieproject vraagt heel vaak meer van de medewerkers die zijn aangesteld als interne projectleider. De contacten met de leveranciers, de aansporing van collega’s voor oplevering van onderdelen voor het project en de projectplanning vergen vaak een behoorlijke aanslag op de dagelijkse beschikbare werkuren. Efficiency by me begeleidt het implementatieproject, waardoor dit werk uit handen genomen wordt.

Doortastend

Projectmanagement vraagt regelmatig om concrete beslissingen. Motivatie en onderbouwing van de beslissing zorgen voor een goed lopend project.

Duidelijk

Om een project binnen een organisatie te laten slagen, is communicatie één van de belangrijkste onderdelen. Door het betrekken van diverse onderdelen van de organisatie heeft dit meer kans van slagen. Een externe projectleider bereikt vaak net iets meer dan een interne gebruiker; “vreemde ogen dwingen” in elke organisatie.

Gestructureerd

Door gebruik te maken een projectplan, actielijst, tijdslijnen en/ of een besluitenlijst weet elk projectteamlid wat er verwacht wordt. De strakke regie en planning zorgen ervoor dat de deadlines kunnen worden behaald.