Het heeft heel wat voeten in de aarde voordat consumenten met één druk op de knop een entreekaartje in hun mailbox ontvangen. En wat er dan achter de schermen volgt qua verwerkingen van de boeking, kost zoveel tijd dat er soms onderaan de streep geen winst wordt gemaakt.  Zomaar één van de vraagstukken waarvoor het Twentse Efficiency by me kan helpen.

Efficiency by me is opgericht om bedrijven te helpen hun (ICT)omgeving zó in te richten dat het systeem in dienst  staat van de onderneming. Eigenaar Marieke van Gent heeft eigenlijk maar één doel: het werk door middel van software leuker maken. ‘Daarbij denk ik niet vanuit de techniek, maar vanuit de klant. Door letterlijk naast medewerkers te gaan zitten en te kijken welk werk ze doen en welke programma’s ze gebruiken, kom ik uiteindelijk tot oplossingen. Ik   zie

bij veel bedrijven gebeuren dat directies nieuwe software aanschaffen op advies van een leverancier, zonder dat goed gekeken wordt naar de gebruiker. Het is naar mijn mening van belang dat juist dié software wordt aangeschaft die me- dewerkers helpt hun werk sneller en beter te kunnen doen. Daarnaast moeten gebruikers begeleid worden in het leren gebruiken van de nieuwe software, waardoor ze alle moge- lijkheden van een pakket optimaal kunnen benutten.’

Tweede natuur

Van Gent is het vak min of meer ingerold. Ze studeerde af aan de Hogere Hotelschool. Daar is klantgericht denken   naar haar zeggen haar ‘tweede natuur’ geworden. Ik heb ver- andermanagement altijd erg boeiend gevonden en ook altijd een liefde gehad voor ICT. Met Efficiency by me  kan ik al deze vaardigheden  combineren.’

En dat werkt; grote klanten als Het Wilminktheater, De Deventer Schouwburg en Prescan maakten en maken dank- baar gebruik van haar diensten. ‘Ik vind het erg interessant om een project van begin tot eind te begeleiden. Gesprekken met het management, de financiële afdeling, de medewer- kers, leveranciers van software, het onderhandelen over de prijs van ICT, het begeleiden van de gebruikers, al die aspecten van een project spreken me aan. Het belangrijkste is de wil om te veranderen.

Welke bedrijfsprocessen moeten anders? Hoe kan een bedrijf moderniseringen doorvoeren? Welke oplossingen zijn er? Wat past het best bij een bedrijf? In mijn werk breng ik al deze vragen bij elkaar in één oplossing. Na goedkeuring blijf ik aan- wezig totdat de ICT is geïmplementeerd en de mogelijkheden bij iedereen bekend zijn en optimaal worden benut.’

Contact

Een project kan een jaar tot anderhalf jaar in beslag nemen waarbij Van Gent een tot twee dagen per week fysiek bij een klant aanwezig is. Op die manier kan zij zich verdiepen in de processen van het bedrijf en brengt ze verschillende afdelin- gen met elkaar in contact met betrekking tot het ICT-vraag- stuk, zodat het project uiteindelijk bedrijfbreed gedragen wordt. Ze werkt met name in de Twentse regio. ‘Maar dat is eigenlijk toeval tot nu toe. Het maakt mij niet zoveel uit waar ik een opdrachtgever heb, ieder project is weer een uitdaging op zich en een verbreding van mijn kennis. En dat zorgt er weer voor om ook de volgende opdrachtgever te kunnen helpen bij een efficiënte manier van werken.’