Medisch Spectrum Twente

Na de samenvoeging van 2 RVE’s, was het van belang dat de begroting ook werd samengevoegd.

Teneinde een correcte begroting neer te zetten, was in eerste instantie een uitgebreide analyse van de kosten noodzakelijk.

Zowel inhoudelijke als strategische vraagstukken heb ik onder de loep genomen om uiteindelijk een nieuwe begroting voor de totale RVE op te stellen.

Het doorgronden van de kostenstructuur en het achterhalen van de verantwoordelijkheden uit het verleden zorgen voor een uitdagende opdracht.

SOFTWARE

  • Business Objects 3.2

  • RAET HR Software

  • Microsoft Office 2012

  • Oracle EBS R12.1.3.