Ambulance Oost – Hengelo / RAV IJsselland Zwolle

De Regionale Ambulance Voorziening Ambulance Oost in Hengelo en RAV IJsselland in Zwolle zijn organisaties waar veel data wordt geregistreerd per gereden ambulance rit. Deze informatie wordt vastgelegd in diverse bronsystemen, die ontsloten worden in een Datawarehouse.

De organisatie had intern echter geen mogelijkheid om deze data om te zetten naar bruikbare management informatie via Business Objects. Deze opdracht bestond dan ook in eerste instantie uit het creëren van geschikte managementinformatie. Daarvoor was een uitgebreide testperiode nodig om de kwaliteit van de data uit het Datawarehouse vast te stellen.

Gedurende de opdrachtperiode werden meerdere bronsystemen ontsloten, waardoor de cyclus van implementatie, testen en in productie gaan zich een aantal keer herhaalde. Uiteindelijk zijn alle gevraagde bronsystemen ontsloten en heb ik ook managementrapportages voor de afdelingen gecreëerd.

Wat heel belangrijk in dit traject is geweest, is het contact met de gebruikers van de informatie. Zij, die het gaan gebruiken, hebben aangegeven waar de behoefte lag en we hebben intensief contact gehad bij het testen en de oplevering.

SOFTWARE

  • Business objects 4.1

  • Ambite - rittenfacturatie

  • Edaz - Ritregistratie (Citygis)

  • Intus - Personeelsplanning

  • GMS - Meldkamerregistratie

  • NTS - Meldkamertriage